tvn varšava mezanínový sklad

Mezanín skladu objednaný spoločnosťou TVN Grupa Discovery

Mag-Complex Radosław Jachimowski so sídlom v Pelplin navrhol, dodal a nainštaloval mezanín skladu pre TVN Grupa Discovery v roku 2021.

Práce boli prevedené starostlivo a bez výhrad a inštalovaný úložný medziposchod sa vyznačuje pevnou konštrukciou a vysokou estetikou prevedenia. 

Dodávateľ počas spolupráce preukázal vysokú profesionalitu, dochvíľnosť a spoľahlivosť.  

tvn