Vozík WP-1

Vozík WP-2

Vozík WP-3

Vozík WP-4


Vozík WP-5

Vozík WP-6

Vozík WP-7

Vozík WP-8


Vozík WP-9

Vozík WP-10

Vozík WP-11

Vozík WP-12


Vozík WP-13

Vozík WP-14

Vozík WP-15

Oceľový vozík so sklopnou rukoväťou
viac"

Vozík WP-16

Vozík WP-16
Hliníkový vozík so sklopnou rukoväťou

viac"


Vozík WP-17

Vozík WP-18

Vozík WP-19

Vozík WP-20


Vozík WP-21

predĺženie NP-1

predĺženie NP-2

predĺženie NP-3