Reklamačný poriadok

 • Spotrebitelia majú nárok na práva vyplývajúce zo záruky.
 • V prípade podnikateľov je zodpovednosť v rámci záruky vylúčená.

Sťažnosť môže Zákazník podať:

 • v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu:
  sklep@mag-complex.pl
 • v elektronickej podobe prostredníctvom kontaktného formulára na stránke Internetového obchodu v záložke "kontakt".

Oznámenie by malo obsahovať:

 • meno a priezvisko reklamujúceho, e-mailovú adresu a adresu, na ktorú má byť zaslaný tovar po oprave späť.
 • sken dokladu o kúpe
 • predmetom sťažnosti
 • popis závady (prípadne foto závady)

V závislosti od produktu

 • zasielame službou alebo kuriérom na adresu kupujúceho (rozmerný tovar)
 • náhradné diely zasielame (chybné diely zašlite na adresu uvedenú Predávajúcim do 14 dní od prijatia zásielky s novými dielmi)

Predávajúci posúdi reklamáciu do 14 dní odo dňa jej prijatia.

Odpoveď na reklamáciu je zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

Politika vrátenia produktu

V zmysle zákona o právach spotrebiteľov zo dňa 30.5.2014 má kupujúci 14 dní odo dňa prevzatia tovaru na odoslanie prehlásenia o odstúpení od zmluvy.

Vrátenie tovaru spotrebiteľom by malo prebehnúť bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odoslania vyjadrenia.

K vráteniu finančných prostriedkov Predávajúcim dôjde po obdržaní vráteného tovaru v stave, ktorý nenesie stopy používania a bez poškodenia.

Kupujúci vracia tovar svojpomocne a znáša náklady na jeho vrátenie.

Vrátený tovar je potrebné zaslať späť spolu s dokladom o kúpe.

Korešpondenčná adresa:

Mag-komplex
Pólko 12,
83-130 Pelplin
tel.: +48 533 451 444
e-mail: sklep@mag-complex.pl