Zasady reklamacji

 • Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Konsumentom.
 • W przypadku przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  sklep@mag-complex.pl
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres mailowy oraz adres pod który towar ma zostać odesłany po naprawie.
 • skan dowodu zakupu
 • przedmiot reklamacji
 • opis wady (możliwie zdjęcie wady)

W zależności od produktu

 • wysyłamy serwis lub kuriera pod adres nabywcy (towary wielkogabarytowe)
 • wysyłamy części zamienne (wadliwe należy odesłać pod wskazany przez Sprzedawcę adres w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z nowymi częściami)

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację wysłana jest na podany przez klienta adres email.

Zasady zwrotu produktu

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.

Zwrot środków przez Sprzedającego nastąpi po otrzymaniu zwrotu towaru w stanie nie noszącym śladów użytkowania oraz bez uszkodzeń.

Kupujący zwraca towar we własnym zakresie oraz ponosi koszty jego zwrotu.

Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu.

Adres do korespondencji:

Mag-Complex
Mickiewicza 14a/1,
83-130 Pelplin
tel. : +48 533 451 444
e-mail: sklep@mag-complex.pl