Przegląd regałów magazynowych pozwala zachować bezpieczeństwo nie tylko pracowników, ale również towaru i całego magazynu. Zaniedbania w zakresie kontroli wyposażenia magazynów jeszcze do niedawna były w naszym kraju zjawiskiem niezwykle powszechnym. Założenie, że „jakoś to będzie” z biegiem lat prowadziło często, jeśli nie do nieszczęścia, to w najlepszym wypadku do bałaganu i zmniejszenia efektywności. Na szczęście ten obraz się zmienia. Zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy coraz częściej mają świadomość, jak ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo i odpowiedni stan magazynu.

Analiza stanu regałów pozwala w porę wyeliminować lub ograniczyć późniejsze koszty związane z zakupem nowych regałów, a dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo ich użytkowników. Terminowo wykonywane przeglądy okresowe regałów pozwalają spełnić obowiązki prawne, utrzymać gwarancję producenta, a także w pełni wykorzystać potencjał posiadanego magazynu.

Profesjonalny przegląd i kontrola stanu regałów w magazynie

Przeglądy regałów magazynowych są nie tylko formalnością. To przede wszystkim podstawa bezpiecznej pracy, dlatego warto powierzyć je osobom, które mają do czynienia z systemami magazynowania w praktyce. Mag-Complex świadczy szereg usług związanych z branżą, co pozwala nam ocenić stan magazynu na podstawie naszego doświadczenia i wiedzy. Przeglądy wykonujemy tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpłynąć na funkcjonowanie magazynu, a jednocześnie sprawdzić jego stan, nie pomijając szczegółów.

Przegląd regałów magazynowych obejmuje m.in.:

 • sprawdzenie stanu regałów magazynowych
 • zweryfikowanie stanu palet, półek
 • sprawdzenie zgodności konstrukcji poziomów instalacji
 • porównanie specyfikacji regałów z użytkowanymi wózkami widłowymi
 • sprawdzenie ochron słupów regałów
 • weryfikacja informacji z tabliczek znamionowych oraz ich umiejscowienie
 • kontrola czystości i ogólnego porządku w korytarzach roboczych magazynu
 • sprawdzenie stanu podłoża magazynowego
 • weryfikacja limitów, tolerancji i deformacji regałów magazynowych

Nieprawidłowości w eksploatacji regałów magazynowych:

 • wyrwania kotew regałów z posadzki
 • uszkodzenia osłon zabezpieczających regały
 • brak tabliczek znamionowych
 • przekroczenia dopuszczalnych obciążeń
 • brak naklejek informujących o maksymalnych dopuszczalnych nośnościach
 • zastawienie dróg pomiędzy regałami
 • niedokonywanie przeglądów regałów zgodnie z zaleceniami producenta

Większość z tych problemów wynika z zaniedbań w czasie użytkowania lub montażu regałów. Dlatego już na etapie oddania do użytkowania warto upewnić się, że wszystkie normy i przepisy są spełnione. Przegląd regałów magazynowych ma za zadanie wyeliminować błędy eksploatacyjne oraz oznaki zużycia lub uszkodzenia. Poza tym jego wykonywanie jest obowiązkiem prawnym przedsiębiorcy. Zgodnie z normą europejską PN-EN 15635 „Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowaniaużytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzanie corocznej kontroli instalacji regałowej i systemów magazynowania.

Przepisy – normy PN-EN 15635 (dot. bezpieczeństwa w magazynach):

 • Przeprowadzanie przeglądów technicznych przez eksperta
 • Wymiana uszkodzonych elementów
 • Tabliczka znamionowa
 • Obowiązkiem klienta jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemu składowania
 • Przygotowanie planów kontroli okresowych w magazynie

FEM (Federation Europeene de la Manutention)  “Wytyczne dla bezpiecznego użytkowania statycznych instalacji regałowych”. Zdefiniowano trzy grupy ryzyka:

ZIELONA: małe uszkodzenia wymagające okresowej kontroli stanu

POMARAŃCZOWA: uszkodzenia wymagające reakcji

CZERWONA: poważne uszkodzenia wymagające natychmiastowej reakcji

Przeglądowi stanu technicznego podlegają regały:

przegląd regałów paletowych
przegląd okresowy regałów magazynowych
przegląd regałów wspornikowych
przegląd techniczny regałów półkowych
przegląd regałów magazynowych
przegląd stanu regałów

Ile kosztuje przegląd regałów?

Cena przeglądu regałów magazynowych zależna jest głównie od typu systemu regałowego i wielkości magazynu. Większość standardowych usług przeglądu stanu technicznego regałów w hali magazynowej to od kilkuset, do nawet kilku tysięcy złotych w przypadku większych konstrukcji.

Przeglądy techniczne i okresowe regałów – kontakt

Mag-Complex zajmuje się projektowaniem, budowaniem i serwisowaniem wszystkich powyższych konstrukcji regałowych. Dzięki temu znamy ich budowę oraz specyfikę, co pozwala nam sprawnie i wnikliwie ocenić stan przeglądanych konstrukcji. Taki przegląd regałów magazynowych to nie tylko formalność, ale przede wszystkim usługa realnie wpływająca na bezpieczeństwo i wydajność pracy. Pozwala także uniknąć większych kosztów w przyszłości.

Skontaktuj się z nami w sprawie wykonania przeglądu technicznego stanu regałów magazynowych pod numerem telefonu 58 535 16 96 lub przez formularz kontaktowy.