Przegląd regałów magazynowych pozwala zachować bezpieczeństwo nie tylko pracowników, ale również towaru i całego magazynu. Zaniedbania w zakresie kontroli wyposażenia magazynów jeszcze do niedawna były w naszym kraju zjawiskiem niezwykle powszechnym. Założenie, że „jakoś to będzie” z biegiem lat prowadziło często, jeśli nie do nieszczęścia, to w najlepszym wypadku do bałaganu i zmniejszenia efektywności. Na szczęście ten obraz się zmienia. Zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy coraz częściej mają świadomość, jak ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo i odpowiedni stan magazynu.

Analiza stanu regałów pozwala w porę wyeliminować lub ograniczyć późniejsze koszty związane z zakupem nowych regałów, a dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo ich użytkowników. Terminowo wykonywane przeglądy okresowe regałów pozwalają spełnić obowiązki prawne, utrzymać gwarancję producenta, a także w pełni wykorzystać potencjał posiadanego magazynu.

Przegląd regałów magazynowych obejmuje:

 • sprawdzenie stanu regałów magazynowych
 • zweryfikowanie stanu palet, półek
 • sprawdzenie zgodności konstrukcji poziomów instalacji
 • porównanie specyfikacji regałów z użytkowanymi wózkami widłowymi
 • sprawdzenie ochron słupów regałów
 • weryfikacja informacji z tabliczek znamionowych oraz ich umiejscowienie
 • kontrola czystości i ogólnego porządku w korytarzach roboczych magazynu
 • sprawdzenie stanu podłoża magazynowego
 • weryfikacja limitów, tolerancji i deformacji regałów magazynowych

Profesjonalny przegląd i kontrola stanu regałów

Przeglądy regałów magazynowych są nie tylko formalnością. To przede wszystkim podstawa bezpiecznej pracy, dlatego warto powierzyć je osobom, które mają do czynienia z systemami magazynowania w praktyce. Mag-Complex świadczy szereg usług związanych z branżą, co pozwala nam ocenić stan magazynu na podstawie naszego doświadczenia i wiedzy. Przeglądy wykonujemy tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpłynąć na funkcjonowanie magazynu, a jednocześnie sprawdzić jego stan, nie pomijając szczegółów.

Przeglądowi stanu technicznego podlegają regały:

Nieprawidłowości w eksploatacji regałów magazynowych

 • wyrwania kotew regałów z posadzki
 • uszkodzenia osłon zabezpieczających regały
 • brak tabliczek znamionowych
 • przekroczenia dopuszczalnych obciążeń
 • brak naklejek informujących o maksymalnych dopuszczalnych nośnościach
 • zastawienie dróg pomiędzy regałami
 • niedokonywanie przeglądów regałów zgodnie z zaleceniami producenta

Większość z tych problemów wynika z zaniedbań w czasie użytkowania lub montażu regałów. Dlatego już na etapie oddania do użytkowania warto upewnić się, że wszystkie normy i przepisy są spełnione. Przegląd regałów magazynowych ma za zadanie wyeliminować błędy eksploatacyjne oraz oznaki zużycia lub uszkodzenia. Poza tym jego wykonywanie jest obowiązkiem prawnym przedsiębiorcy. Zgodnie z normą europejską PN-EN 15635 „Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowaniaużytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzanie corocznej kontroli instalacji regałowej i systemów magazynowania.

Przepisy – normy PN-EN 15635 (dot. bezpieczeństwa w magazynach):

 • Przeprowadzanie przeglądów technicznych przez eksperta
 • Wymiana uszkodzonych elementów
 • Tabliczka znamionowa
 • Obowiązkiem klienta jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemu składowania
 • Przygotowanie planów kontroli okresowych w magazynie

FEM (Federation Europeene de la Manutention)  “Wytyczne dla bezpiecznego użytkowania statycznych instalacji regałowych”. Zdefiniowano trzy grupy ryzyka:

ZIELONA: małe uszkodzenia wymagające okresowej kontroli stanu

POMARAŃCZOWA: uszkodzenia wymagające reakcji

CZERWONA: poważne uszkodzenia wymagające natychmiastowej reakcji

Ile kosztuje przegląd regałów?

Cena przeglądu regałów magazynowych zależna jest głównie od typu systemu regałowego i wielkości magazynu. Większość standardowych usług przeglądu stanu technicznego regałów w hali magazynowej to od kilkuset, do nawet kilku tysięcy złotych w przypadku większych konstrukcji.

Przeglądy regałów techniczne i okresowe – kontakt

Mag-Complex zajmuje się projektowaniem, budowaniem i serwisowaniem wszystkich powyższych konstrukcji regałowych.

Dzięki temu znamy ich budowę oraz specyfikę, co pozwala nam sprawnie i wnikliwie ocenić stan przeglądanych konstrukcji. Taki przegląd regałów magazynowych to nie tylko formalność, ale przede wszystkim usługa realnie wpływająca na bezpieczeństwo i wydajność pracy. Pozwala także uniknąć większych kosztów w przyszłości.

 

Skontaktuj się z nami w sprawie przeglądu regałów