Przegląd regałów magazynowych pozwala zachować bezpieczeństwo nie tylko pracowników ale również towaru i całego magazynu.

Analiza stanu regałów pozwala w porę wyeliminować lub ograniczyć późniejsze koszta związane z zakupem nowym regałów, a dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo ich użytkowników. Terminowo wykonywane przeglądy okresowe regałów pozwalają spełnić obowiązki prawne, utrzymać gwarancję producenta, a także w pełni wykorzystać potencjał posiadanego magazynu.

Nasi specjaliści wykonają przegląd regałów magazynowych obejmujący m.in.:
 • sprawdzenie stanu regałów magazynowych
 • zweryfikowanie stanu palet
 • sprawdzenie zgodności konstrukcji poziomów instalacji
 • porównanie specyfikacji regałów z użytkowanymi wózkami widłowymi
 • weryfikacja informacji z tabliczek znamionowych oraz ich umiejscowienie
 • kontrola czystości i ogólnego porządku w korytarzach roboczych
 • sprawdzenie stanu podłoża magazynowego
 • sprawdzenie ochron słupów regałów
 • weryfikacja limitów, tolerancji i deformacji regałów magazynowych
Nieprawidłowości w eksploatacji regałów:
 • wyrwania kotew regałów z posadzki
 • uszkodzenia osłon zabezpieczających regały
 • przekroczenia dopuszczalnych obciążeń
 • brak tabliczek znamionowych
 • brak naklejek informujących o maksymalnych dopuszczalnych nośnościach
 • zastawienie dróg pomiędzy regałami
 • niedokonywanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodnie z normą europejską PN-EN 15635Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania” użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzanie corocznej kontroli instalacji regałowej.

Najważniejsze zagadnienia normy PN-EN 15635 (dot. bezpieczeństwa w magazynach):
 • Przeprowadzanie przeglądów technicznych przez eksperta
 • Wymiana uszkodzonych elementów
 • Tabliczka znamionowa
 • Obowiązkiem klienta jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemu składowania
 • Przygotowanie planów kontroli okresowych

FEM (Federation Europeene de la Manutention)  “Wytyczne dla bezpiecznego użytkowania statycznych instalacji regałowych” zdefiniowała trzy grupy ryzyka:

 1. GRUPA ZIELONA: małe uszkodzenia wymagające okresowej kontroli stanu
 2. GRUPA POMARAŃCZOWA: uszkodzenia wymagające reakcji
 3. GRUPA CZERWONA: poważne uszkodzenia wymagające natychmiastowej reakcji
Obowiązkowi przeglądu bezwzględnie podlegają:
 • regały wspornikowe
 • regały półkowe
 • regały paletowe rzędowe
 • regały paletowe przepływowe
 • regały paletowe wjezdne
 • regały paletowe przejezdne
 • pomosty magazynowe
 • systemy wielopoziomowe

Skontaktuj się z nami w sprawie wykonania przeglądu regałów magazynowych pod numerem telefonu 58 535 16 96 lub przez formularz kontaktowy.