§1 Визначення:

Терміни, що використовуються в Положенні, означають:

1. Замовник – фізична особа з повною дієздатністю, а також юридична особа або організаційний підрозділ без статусу юридичної особи, якщо вона має дієздатність згідно з окремими положеннями;

2. Споживацька – фізична особа з повною дієздатністю, яка розміщує в магазині замовлення, не пов’язане безпосередньо з її господарською чи професійною діяльністю.

3. Регламент – ці правила надання електронних послуг в рамках Інтернет-магазину mag-complex.pl

4. Магазин– веб-сайт, доступний за адресою mag-complex.pl, за допомогою якого Клієнт може, зокрема, розміщувати замовлення

5. Продукт – товари, представлені в Інтернет-магазині;

6. Договір купівлі-продажу– Договір купівлі-продажу продукції в розумінні Цивільного кодексу, укладений між MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski та Клієнтом, укладений за допомогою веб-сайту Магазину

7. Замовлення – волевиявлення Замовника, спрямоване безпосередньо на укладення договору купівлі-продажу, із зазначенням, зокрема, виду та кількості Товарів.

§2. Загальні положення

1. Правила містять правила роботи Інтернет-магазину, що працює на mag-complex.pl, у тому числі правила розміщення замовлень Клієнтами.

2. Інтернет-магазином, який працює на mag-complex.pl, керує MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski, ul. Mickiewicza 14a/1, 83-130 Pelplin, NIP: 9580454017, REGON: 220880798.

3. Продавець надає ці Правила у форматі PDF, що дозволяє зберегти їх на довговічному носії на пристрої Клієнта (завантажити PDF).

4. Положення регламенту поширюються на всі правовідносини, що виникають із договорів купівлі-продажу між MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski, надалі – Продавець, та суб’єктом, який купує в нього продукцію, надалі – Замовник, укладених на основі продаж поштою (через інтернет-магазин).

5. Договірні відносини у вищезазначеній сфері ґрунтуються на цих умовах, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу чи поставки.

6. Будь-які зміни та доповнення до цих Умов повинні бути зроблені в письмовій формі, щоб бути недійсними. Недійсність одного положення цих Умов не призводить до втрати чинності решти положень. Будь-які суперечки між сторонами, які можуть виникнути з договорів, укладених на основі цих Загальних положень та умов продажу, будуть вирішуватися судом, юрисдикція якого розташована за зареєстрованим офісом Продавця.

7. Адреса для листування: Mag-Complex Radosław Jachimowski ul. Mickiewicza 14a/1, 83-130 Pelplin тел.: +48 533 451 444 e-mail: sklep@mag-complex.pl

§3. Правила користування Інтернет-магазином

1. Умовою для початку використання Інтернет-магазину є реєстрація в ньому.

2. Реєстрація відбувається шляхом заповнення та прийняття реєстраційної форми, доступної на одному з веб-сайтів Магазину.

3. Умовою реєстрації є згода зі змістом Регламенту та надання персональних даних з позначкою обов’язкових.

4. З метою забезпечення безпеки передачі повідомлень і даних у зв’язку з послугами, що надаються на Веб-сайті, Інтернет-магазин вживає технічних та організаційних заходів, які відповідають рівню ризику для безпеки послуг, що надаються, зокрема заходи. щоб запобігти отриманню та зміні особистих даних, надісланих в Інтернеті, неавторизованими особами.

5. Замовник зобов'язаний, зокрема:

a) ненадання або передача контенту, забороненого законом, наприклад контенту, який пропагує насильство, наклепницький або порушує особисті права та інші права третіх осіб,

b) використовувати Інтернет-магазин у спосіб, який не заважає його функціонуванню, зокрема, за допомогою спеціального програмного забезпечення або пристроїв,

в) не вживати таких дій, як: надсилання або розміщення небажаної комерційної інформації в Інтернет-магазині (спам),

d) використовувати Інтернет-магазин у спосіб, який не є незручним для інших клієнтів і для MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski,

e) використовувати весь вміст, опублікований в Інтернет-магазині, лише для особистого використання,

f) використовувати Інтернет-магазин відповідно до положень чинного законодавства на території Республіки Польща, положень Правил, а також загальних принципів користування Інтернетом.

§4. Цінова пропозиція

1. Цінова пропозиція з урахуванням акцій поширюється лише на продаж поштою, що здійснюється на основі цих Загальних умов продажу поштою MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski

2. Усі ціни, наведені в пропозиції, вказані в польських злотих і представлені нетто (без ПДВ) і брутто (включаючи ПДВ 23%). У вартість не входять витрати на доставку Товару до місця доставки.

3. Продавець залишає за собою право коригувати ціну, що діє на момент доставки замовлених товарів, у разі зміни митних і податкових ставок, коливань курсу валют, раптового підвищення цін на паливо та сировину, після попереднього повідомлення зміни умов виконання замовлення Покупцю.

4. Продавець залишає за собою право змінити ціну, якщо Покупець змінив умови замовлення після прийняття зобов’язань (наприклад, дату доставки, місце доставки, обладнання тощо).

§5. порядок

1. Клієнт може оформити замовлення в Магазині за допомогою одного з наступних способів:

а) Через веб-сайт Магазину: www.mag-complex.pl
б) Надіславши замовлення електронною поштою на електронну адресу Продавця: sekretariat@mag-complex.pl
в) За тел.: 58 535 16 96, 533 451 444, 505 551 404

2. Оформлення замовлення через сайт магазину можливо після:

а) вибір замовлених Товарів (додавання Товарів у «кошик»);
б) заповнення реєстраційної форми (реєстрація)
c) читання та прийняття Регламенту.

3. Замовлення, оформлене електронною поштою або телефоном, має містити наступні дані: ім’я та прізвище замовника, місце проживання, місце доставки, назва товару, номер товару, кількість, ціна товару, форма оплати, ідентифікаційний номер платника податків (у у випадку компаній). У випадку суб’єктів підприємницької діяльності, також назву компанії та реквізити адреси.

4. Дата виконання замовлення вказана в описі товару. Якщо Продавець змінює дату виконання замовлення порівняно з зазначеною в пропозиції, Продавець повідомляє Покупця про точну дату виконання замовлення в підтвердженні замовлення. Якщо Покупець не скасовує замовлення в письмовій формі протягом 10 робочих днів з моменту відправлення підтвердження замовлення, вважається, що замовлення обробляється.

5. Продавець залишає за собою право відмовити в обробці замовлення в разі вичерпання запасів або непередбачених змін пропозиції. Продавець повідомить про це Покупця протягом 10 робочих днів з моменту розміщення замовлення. У разі наявності об'єктивних перешкод, що перешкоджають виконанню замовлення через форс-мажорні обставини, Продавець залишає за собою право виконати замовлення в більш пізній погоджений сторонами термін або відмовитися від договору без претензій з боку Покупця.

6. Товар вважається переданим Покупцеві з моменту переходу права розпоряджатися ним як власник. Покупець або особа, зазначена ним у замовленні, зобов'язана підтвердити отримання замовленого товару розбірливим підписом, а якщо Замовник є юридичною особою, то додатково печаткою підприємства.

§6. Методи оплати

1. Клієнт може вибрати спосіб оплати з наступного:

а) переказом – після отримання проформи-фактури (передоплата)
б) при доставці (накладений платіж)
в) кредитною карткою або електронним переказом
г) Блік і швидкий переказ PayU

§7. Доставка товару - вартість доставки

1. Замовлена продукція доставляється на адресу доставки, вказану Клієнтом, яка є поштовою адресою в Польщі.

2. Розвантаження продукту з транспортного засобу та інші пов’язані дії (наприклад, внесення його в будівлю, зняття упаковки тощо) є обов’язком Клієнта.

3. Покупець зобов'язаний кількісно та якісно перевірити доставлений товар під час доставки та в присутності Перевізника. У разі виявлення нестачі чи транспортних пошкоджень Покупець зобов’язаний у присутності Перевізника скласти акт про розбіжності та негайно повідомити про це Продавця. Гарантією безпроблемного відшкодування є протокол, складений одразу після доставки. Навіть найменше пошкодження зовнішньої упаковки повинно бути зазначено в протоколі. У разі відсутності відповідної анотації ризик виявлення кількісних недоліків або пошкоджень переходить до Покупця. Про будь-які пошкодження, які не можна виявити під час отримання, слід повідомити Продавця в письмовій формі не пізніше ніж через 2 робочих дні після доставки товару.

4. Товар може отримати Покупець або письмово уповноважений представник Покупця. Особа, що отримує товар, зобов’язана розбірливо підписати документ про доставку при отриманні товару. Таким документом є взаємозамінні: документ поставки WZ, протокол прийому-передачі, специфікація або товарно-транспортна накладна. Поданий підпис має бути датований, з відбитком імені Покупця та печаткою підприємства Покупця. У разі відсутності штампа підпис у вигляді імені та прізвища особи, яка приймає товар, має бути розбірливим. Особа, яка видає товар, має право вимагати від особи, яка отримує замовлення, пред'явити документ, що посвідчує її особу, для перевірки даних.

5. Вартість доставки вказана на сайті Магазину та розраховується щоразу, коли Клієнт вибирає Товари та додає їх у кошик.

6. Продавець залишає за собою право змінювати вартість доставки товарів, які включені в періодичні акції. Про це Продавець зобов'язаний повідомити Клієнта в умовах акції.

§8. Виставлення рахунків з продажу

1. Виставлення рахунків-фактур на продаж здійснюватиметься відповідно до чинних норм. Рахунок-фактура додається до товару або надсилається поштою на адресу, вказану Замовником.

2. Продавець залишає за собою право стягувати передоплату. Надходження передоплати на рахунок Продавця ініціює замовлення на виготовлення спеціальних, некаталожних товарів.

3. Якщо Клієнт відмовляється від замовлення спеціальних, некаталожних товарів, Клієнт покриває адміністративні та складські витрати, понесені Продавцем, у розмірі до 30% злотих вартості замовлення.

§9. Повернення/обмін товару

1. Покупець, який не є споживачем, може повернути/обміняти доставлений товар лише за згодою Продавця протягом 10 робочих днів з моменту отримання товару за умови, що:

  • товар не використовувався та не має слідів використання,
  • товар повноцінний, неушкоджений,
  • товар не є спеціальною, позакаталожною версією.

У разі повернення/обміну товару Продавець залишає за собою право відрахувати до 30% вартості брутто предмета замовлення. Витрати на доставку повернених/обмінених товарів несе Покупець.

У разі скасування замовлення з причин, що не залежать від Продавця, з Покупця буде стягнено договірну неустойку в розмірі 30% злотих від вартості брутто предмета замовлення. Якщо товар був відправлений Покупцеві, Продавець залишає за собою право вирахувати вартість доставки.

2. Клієнт, який є Споживачем відповідно до Закону від 30 травня 2014 року про права споживача, може відмовитися від Договору купівлі-продажу протягом 14 днів без пояснення причини та без витрат, крім витрат, зазначених у ст. 33, ст. 34 Закону про права споживачів. Право на відмову від договору регулюється ст. 38 Закону про права споживачів.

3. Для дотримання терміну для відмови споживача від Договору купівлі-продажу достатньо надіслати заяву до закінчення терміну. (незабаром буде завантажено)

4. У разі відмови Споживача від договору, на підставі, зазначеній у п.п 2, як Продавець, так і Клієнт, який є Споживачем, зобов'язані повернути все, що вони одержали від іншої сторони за укладеним договором.

Повернений товар слід відправити за адресою: МАГ-КОМПЛЕКС вул. Міцкевича 14а/1, 83-130 Пелплін

§10. Скарги на недоліки товару

1. ПРОДАВЕЦЬ виконує зобов'язання щодо доставки Товару без дефектів.

2. ПРОДАВЕЦЬ може надати Клієнту письмову гарантію. Якщо пропозиція не продовжує гарантійний термін для вибраних продуктів, вважається, що гарантія була надана на період 12 місяців.

Гарантія починається з моменту доставки товарів і поширюється лише на виробничі дефекти проданих товарів.

Гарантія діє в Польщі.

Продавець зобов'язується усунути фізичний дефект або поставити товар без дефектів за умови, що Клієнт письмово повідомив Продавця протягом гарантійного терміну про виявлення дефекту. Вибір способу усунення дефекту залишається за Гарантом. Пошкоджений товар доставляється для ремонту відповідно до положень гарантійного документа або у спосіб, погоджений з Продавцем.

Товар буде відремонтований або замінений на бездефектний в найкоротші терміни. Гарантійний термін продовжується на час ремонту товару та відраховується з дати подання рекламації до дати введення товару в експлуатацію Клієнта, за винятком державних свят.

3. Якщо гарантія на товари та послуги надається Клієнту, який не є Споживачем, відповідальність Продавця за гарантією за фізичні дефекти товарів та послуг виключається.

4. Якщо товар має дефект, покупець має право подати рекламацію відповідно до положень Закону від 23 квітня 1964 р. Цивільного кодексу (єдиний текст, Законодавчий вісник 2014 р., п. 121 зі змінами), ст. 556 – 576 Гарантія на дефекти.

5. Клієнт має право подати рекламацію за гарантією, якщо товар має дефекти. Розрізняють два види дефектів: фізичні та юридичні. Фізичним дефектом є невідповідність товару договору. Це відбувається, зокрема, коли товар не має властивостей, якими повинен володіти товар такого типу, не має властивостей, про які Споживача запевнив продавець або реклама, не підходить для мети, про яку покупець повідомив. продавця, було передано покупцю в некомплектному стані. У свою чергу, юридичний недолік може полягати в тому, що придбаний Споживачем товар є власністю третьої особи, обтяжений правами третьої особи або характеризується обмеженнями щодо використання чи розпорядження ним внаслідок рішення або вирок компетентного органу.

6. У разі виявлення дефекту Клієнт може подати продавцю претензію щодо гарантії та вимагати одну з чотирьох дій:

а) заміна товару на новий;
б) ремонт товарів;
в) зниження ціни;
г) відмова від договору - якщо недолік істотний.

Якщо Покупець є споживачем, він може замість усунення запропонованого Продавцем недоліку вимагати заміни товару на бездефектний або замість заміни вимагати усунення недоліку, крім випадків приведення товару у відповідність. укладення договору способом, обраним Клієнтом, який є Споживачем, неможливий або вимагав би надмірних витрат порівняно зі способом, запропонованим Продавцем. Вибір запиту залишається за Клієнтом, однак запит на зниження ціни або відмову від договору не може бути зроблено, якщо Продавець негайно та без надмірних незручностей для Покупця усуне дефект або замінить дефектний товар на бездефектний один. Продавець може за певних умов запропонувати рішення, відмінне від того, що вимагає клієнт, але це може враховувати наступні обставини:

а) легкість і швидкість заміни або ремонту товару;
б) характер дефекту – суттєвий чи неістотний;
в) чи рекламувався товар раніше.

7. Якщо Клієнт вимагає заміни або ремонту товару, Продавець може відмовити у задоволенні цього запиту за умови, що вказаний Клієнтом варіант:

a) було б неможливо для Продавця або
(b) потребуватиме надмірних витрат порівняно з другим можливим запитом.

8. Продавець може запропонувати інше рішення. Незважаючи на вищезазначене, у цій ситуації Споживач може змінити свій вибір і вимагати приведення товару у відповідність до договору іншим способом, тобто зниження ціни або відмови від договору.

9. Продавець зобов'язаний замінити товар або усунути недолік в розумний строк, який не перевищує 14 календарних днів. Якщо Продавець не дотримується цього терміну, ЗАМОВНИК може надати йому термін для виконання запиту. У разі подальшої бездіяльності ПРОДАВЦЯ та закінчення зазначеного терміну Споживач має право відмовитися від договору або вимагати зниження ціни.

10. Продавець несе відповідальність перед Клієнтом за проданий товар по гарантії, якщо дефект буде виявлений протягом 2 років з дати його поставки. Покупець повинен продемонструвати, що дефект товару існував на момент покупки.

11. Скарги можна подавати в довільній формі. З метою доказування найбезпечніше зробити це в письмовій формі. Ви повинні описати помічений дефект і вказати свої гарантійні вимоги. Клієнт може надіслати рекламаційний лист безпосередньо Продавцю (з підтвердженням на окремому примірнику) або надіслати рекомендованим листом із повідомленням про вручення або на електронну адресу sklep@mag-complex.pl 

12. Якщо запит, поданий Клієнтом, який є Споживачем, під час рекламації стосується: а) ремонту товару, б) заміни товару на новий, в) зниження ціни товару, Продавець зобов'язаний розглянути скаргу протягом 14 календарних днів з дня її подання. Якщо цей термін не буде дотримано, скарга вважається обґрунтованою.

13. Скарги разом з інформацією про причину скарги надсилайте за адресою: МАГ-КОМПЛЕКС вул. Міцкевича 14а/1, 83-130 Пелплін з прим. «МАГ-КОМПЛЕКС СКАРГА».

14. Витрати, понесені Споживачем, пов'язані з поверненням рекламованого товару, відшкодовуються Продавцем.

§11 Скарги щодо надання електронних послуг

1. MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski вживає заходів для забезпечення повної коректної роботи Магазину в межах, що випливають із поточних технічних знань, і зобов’язується усунути будь-які порушення, про які повідомили Клієнти, протягом розумного часу.

2. Клієнт зобов’язаний негайно повідомляти MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski про будь-які порушення або перебої в роботі сайту Інтернет-магазину.

3. Про порушення, пов’язані з роботою Магазину, Клієнт може повідомити електронною поштою на адресу sklep@mag-complex.pl або за допомогою контактної форми.

4. У скарзі Клієнт повинен вказати своє ім'я та прізвище, адресу для листування, вид і дату виникнення порушення, пов'язаного з роботою Магазину.

5. MAG-COMPLEX Radosław Jachimowski зобов'язується розглянути кожну скаргу протягом 14 днів, а якщо це неможливо, повідомити Клієнта протягом цього терміну, коли скарга буде розглянута.

§12. Захист персональних даних

1. Розпорядником персональних даних є Продавець.

2. Реєструючись, Клієнт дає згоду на збір та обробку Продавцем персональних даних, наданих у формі, у розумінні Закону від 29 серпня 1997 року про захист персональних даних (Закон. вісник 2002 р., № 101, п. 926 із змінами). .) для виконання договору. З цією метою особисті дані можуть бути доступні особам, через які Продавець обробляє Замовлення.

3. Для оформлення Замовлення необхідно вказати Замовником наступні персональні дані: ім’я, прізвище, e-mail, вулиця, номер будинку та приміщення, поштовий індекс, місто, країна, номер телефону. У випадку суб’єктів господарювання, назва компанії, адреса та ідентифікаційний податковий номер.

4. Реєструючись або підписавшись на розсилку, Клієнт може дати згоду на обробку персональних даних, наданих у формі, для цілей реклами, дослідження ринку, дослідження поведінки та переваг Клієнта, з метою використання результатів цих дослідження щодо підвищення якості послуг, що надаються Продавцем.

5. Після відправки придбаного товару Магазин, як частина договору з Покупцем, зобов'язаний надіслати Покупцеві електронною поштою запрошення пройти опитування, щоб вивчити його думку про транзакцію. Покупець має право, але не зобов'язаний, завершити його.

6. Клієнт має право переглядати зміст наданих персональних даних і виправляти їх, а також вимагати видалення даних.