home Home » Online shop » Spill tubs

Showing all 19 results

WW1 250l spill tub – 2 barrels

1 380,00  net
1 697,40  gross

WW2 spill tub 250l – 2 barrels

1 380,00  net
1 697,40  gross

WW3 spill tub 230l – 2 barrels

960,00  net
1 180,80  gross

WW4 spill tub 230l – 2 barrels

1 100,00  net
1 353,00  gross

WW5 485l spill tub – 4 barrels

1 990,00  net
2 447,70  gross

WW6 485l spill tub – 4 barrels

2 010,00  net
2 472,30  gross

WW7 112l spill tub – 2 barrels

950,00  net
1 168,50  gross

WW8 112l spill tub – 2 barrels

940,00  net
1 156,20  gross

WW9 232l spill tub – 4 barrels

1 600,00  net
1 968,00  gross

WW10 spill tub 232l – 4 barrels

1 580,00  net
1 943,40  gross

Mini WW11 spill tub 20l

600,00  net
738,00  gross

Mini WW12 spill tub 30l

670,00  net
824,10  gross

Mini WW13 spill tub 39l (without grid)

420,00  net
516,60  gross

Mini WW14 spill tub 40l

790,00  net
971,70  gross

Mini WW16 spill tub 60l

940,00  net
1 156,20  gross

Spill tub WW17 87l (without grid)

580,00  net
713,40  gross

WW18 spill tub 100l

1 450,00  net
1 783,50  gross

Mini WW15 spill tub 60l (without grid)

490,00  net
602,70  gross

Spill tub WW19 143l (without grid)

710,00  net
873,30  gross